Buen 12 + er børnehusets tilbud til børn primært i alderen 12 – 16 år. Erfaringerne har vist at flere børn og unge har stor glæde af at blive i Børnehuset efter deres 15. år. Derfor har 12+ et tilbud til denne gruppe også.

Foto af unge mennesker på en græsmark der holder armene sammen i en kæde

Derudover er der mulighed for efterværns tilbud til ældre unge.

Buen 12 + har egne lokaler i børnehuset og laver selvstændige aktiviteter.

I Buen 12 + har børnene mange af de samme muligheder som i børnehuset, men her tilpasset et større barns behov.

Buen 12+ er et meget udadvendt tilbud med stor vægt på et godt samarbejde med de almene tilbud i klub/fritids/skole livet. Børnene skal støttes til at slå rødder i et sundt og aktivt ungdomsliv med rige muligheder for venskaber mv.  I Buen 12 + er der særligt fokus på de stigende faglige krav i skolen og den erkendelse, at det kan være svært at fungere i de store lektielæsnings tilbud, som skolerne tilbyder. Derfor har lektiehjælp en ekstra høj prioritering i 12 +.

Foto af gokart kørsel

Børnenes Identitet udforskes fx gennem følgende temaer:

  • Livshistoriefortælling
  • Hvordan kan det være, at nogle unge bruger tid på at hjælpe andre unge, uden de får løn for det.  Ung til Ung metoden.  Besøg hos og samtale med f. eks Dansk Ungdoms Røde Kors, en politisk ungdomsforening mv.
  • Hvilke egenskaber/værdier syntes jeg er seje? Hvem kender jeg, der har dem?  Hvad syntes jeg de personer kan?
  • Hvilke signaler sender jeg med min krop / mit tøj / make-up/ og er det også det, jeg vil?
  • Hvem er mine venner og hvad er det vi kan sammen og måske ikke kan så godt sammen.
  • Hvad sker der med min krop og hvad betyder det, for hvad jeg skal spise / hygiejne mv.?
  • Hvad vil jeg gerne blive? Hvad vil det kræve at blive det?  Hvordan forestiller jeg mig, at det så vil være at være det?  Hvem kunne hjælpe mig til at nå mit mål? Hvordan lægger man en plan?

Buen 12 + skal være en tryg base med lyttende og trygge voksne, hvor man kan tale om det, der rør sig og hvor man hører til. Det skal være et individuelt tilbud, der retter sig imod hver enkelt barns søgen efter at få fat i sit eget interessebetonede aktive unge liv. Hvad interesserer mig / hvordan kommer jeg, til at gå til det jeg gerne vil? Hvad kræver det af mig i adfærd mv? Børnene i Buen12 + vil deltage i de samlende traditioner i Børnehuset, såsom julefest, koloni mv., samt familieturene.  Samtidig vil mødrene i Buen12 + være tilknyttet mødre-gruppen i børnehuset.