To Kvinder arbejder med ler, ved en drejebænk

Mødregruppe

Mødregruppen er arrangementer for alle mødre til børn i Børnehuset samt Børnehusets kvindelige personale. Formålet med Mødregruppen er:

  • At give mødrene energifyldte og vedkommende oplevelser og socialt samvær. At mødrene får energi i deres kvindeliv således at der er mere overskud at give af i mor- livet.
  • At mødrene og de kvindelige medarbejdere møder hinanden i andre omgivelser og dermed får lov til at se andre sider af hinanden. Det syntes vigtig i relationsdannelsen, at vi har gode fælles oplevelser sammen at tære på, når de mere alvorlige samtaler skal tages.

Børnegruppe

I Børnehuset har vi stor fokus på venskaber og betydning af disse for børn. Vi arbejder med børnene i grupper hvor vi træner i at opbygge venskaber og i at begå sig i disse.

Til tider skabes en Børnegruppe omkring en fast gruppe børn hvor vigtige temaer for gruppens medlemmer f.eks. alders betingede temaer tages op. Andre gange skabes børnegrupper omkring særlige trænings temaer som gruppen af deltagende børn har det til fælles, at de skal have stærkere erfaring i.  

I Børnegruppen oplever børnene, at deres Børnegruppe er et sted, hvor vi både har det sjovt sammen og hvor vi også kan tale om, hvad vi kan gøre, når vi bliver vrede, bange, kede af det, eller har det svært i vores familie, i skolen eller med vennerne.

Børnene oplever, at Børnegruppen er et sted, hvor vi kan lære at blive bedre til forskellige ting og hvor vi kan øve os sammen i at tale om tanker og følelser, og i hvordan man kan være en god kammerat og i det hele taget sige fra og til.

Når børnene mødes med ligestillede jævnaldrende i rolige, trygge og forudsigelige rammer, kan de have nemmere ved at dele svære følelser med hinanden, end når alle skal fungere i en travl hverdag. Det gælder også i en travl Børnehus-hverdag, som vi prøver at gøre god og glad, og som er fyldt med børn og voksne og forskellige gøremål, og hvor der ellers er stor selvbestemmelse i forhold til hvem man vil være sammen med og hvad man eventuelt har lyst til at tale om.

Vi har dannet Børnegrupperne på dagene ud fra køns- og alderskriterier. Meningen med Børnegrupperne er blandt andet, at børnene kan få en forståelse af, at de ikke er alene om at føle det de gør, at andre forstår, når der bliver talt om ensomhed, uretfærdighed, vrede, skyld mv. Børnene kan her opnå en oplevelse af fællesskab, hvor de ikke føler sig isolerede eller forkerte.

De voksne medarbejderes rolle er at guide børnene igennem de følelser, der kan opstå, når man har, og har haft det vanskeligt i livet. Vores tilgang er ikke kun at tale om problemerne, men i høj grad også at finde ressourcerne hos børnene, så vi kan gøre opmærksom på dem. Vi har en narrativ tilgang til det børnene fortæller, således at vi sammen, gennem børnenes historier, skaber en ny og anderledes vinkel, evt. en ny måde at fortælle sin historie på.

Pigeliv- et eksempel på en børnegruppe

Pigeliv er et projekt for de største piger både tweens gruppen der holder til oppe i Buen og en anden for de lidt større i Børnehusets Buen12plus – begge med fokus på deres kommende ungdomsliv.

Formålet er at give pigerne en god start på deres pubertet og ungdomsliv, samt i samarbejde med pigerne, at gøre et forsøg på at håndtere deres problematikker og give værktøjer til at møde evt. kommende problematikker i deres liv.

Et emne for arbejdet er pigernes selvbillede som i nogen grad kan være forvrænget, hvilket kan give sig udtryk i urealistisk personificering med idoler, medløberri uden egen mening og kritisk sans, samt ekstrem grænsesøgning. Et redskab til at arbejde med eget selvbillede er narrative livsfortællinger, hvor pigerne får mulighed for at fortælle om deres liv. Det er her målet, at pigerne ved at fortælle deres egen historie får nye oplevelser ved deres liv og andre måder at opfatte sig selv på. Andre emner for Pigeliv er: Selvværd, Hygiejne og kropsbevidsthed.

Pigeliv vil tit være et projekt der lægges i overgangen fra Buen til Buen 12 +.

Lektielæsning

Det er et vilkår, at børn laver lektier. I Børnehuset er der fast lektiehjælp hver børnehusdag. Dels fra det almindelige pædagogiske personale og dels fra en tilknyttet skolelærer eller lærerstuderende, som også deltager i evt. møder med skolen etc.

Værkstedsaktiviteter

Vi søger at opsætte målrettede aktiviteter for større eller mindre grupper af børn. Vi har eksempelvis værkstedsaktiviteter på de fleste børnehusdage, undtaget på de dage, hvor vi er på ture ud af huset eller mere målrettede forløb er planlagt. Aktiviteterne er alsidigt stimulerende og tilgodeser alders-spredning og køn. Aktiviteterne er et tilbud, der rummer mulighed for individuel fordybelse samt udvikling af sociale kompetencer.