Foto af snobrød over bål

Børnehuset tillægger forældresamarbejdet afgørende betydning. Fælles viden og gensidig tillid er en hjørnesten i arbejdet.

Forældre og familiearbejdet tilrettelægges individuelt, alt efter behov og meningsfuldhed i den enkelte familie. Det er derfor det meningsfulde der styre både omfanget og indholdet. Forældre og familiearbejdet er mangfoldig og kan fx være støtte i hjemmet til at få gode rutiner omkring hverdagens struktur, specifikt omkring sengelægning, husmøder så familien får god samtalekultur mv.

Der kan afholdes ture for den enkelte familie med deres kontaktperson samt ovennævnte mødre/fædre arrangementer, hvor mødrene f.eks. kommer til make-up aften, i teatret eller lignende og mændene f.eks. til Bowling.

Der er ligeledes familieaktiviteter, hvor hele familien, dvs. også evt. ikke-indskrevne søskende, sammen med kontaktpersonen, er på tur. Eksempler på dette er ture til Eksperimentariet, Tivoli, Bakken etc.  Der er også aktiviteter, hvor alle Børnehusets familier sammen med personalet er på tur/aktivitet. Eksempler på dette er skovtur, juletræsfest, koloni etc.

Børnehuset tilbyder forældrene støtte i forbindelse med vigtige begivenheder i børnenes/familiens liv som f.eks. afholdelse af børnenes fødselsdage, konfirmationer og lignende.

Forældre og Børnehuset samarbejder med de instanser, der er omkring barnet og har indflydelse på barnets liv og trivsel såsom skole, institutioner, fritidsliv, PPR og andet.

Forældre er derudover altid orienteret om hvilket samarbejde der foregår med eksterne samarbejdspartnere; ligesom det tilstræbes i videst mulige omfang at forældrene deltager i Børnehusets møder med disse samarbejdspartnere.

Børnehuset gør en målrettet indsats for at børnehusets børn er, eller bliver, glade for at gå i skole, og at de får udbytte af det både fagligt og socialt. Vi arbejder på at forbedre / optimere samarbejdet mellem Børnehuset, børn og forældre samt skolerne, dvs. børnenes klasselærere, de respektive faglærere, AKT-lærere og skolelederne. Børnehusets børn og deres forældre skal føle tryghed i at vide, at Børnehuset har styr på lektier og skole/hjemsamarbejde, i det omfang familierne ikke selv magter det. Og at børnene får lavet deres lektier, bliver bedre til selv at få styr på lektierne, og i det hele taget styr på skolen (også den sociale del) samt at de bliver bedre fagligt.