Indskrivning i Børnehuset sker ved indstilling af en familierådgiver i afdelingen Familie og Sundhed, Hillerød kommune. Hillerød Kommunes Visitationsudvalg for Børn og Unge beslutter hvilke børn, der kan få plads i Børnehuset.“Dvs. du skal henvende dig på kommunen i Familierådgivningen, hvis du tror, at Børnehuset er et tilbud til dit barn/børn og jer som familie.”

Foto af en børnetegning