Foto af børn der går til fægtning med kårde

Buen er åben for alle børn to dage om ugen, eller mere.

De faste børnehusdage mandag, tirsdag,onsdag og torsdag.

En børnehusdag kan se ud som følger:

Ca. 13- 15.00

Børnene kommer. Nogle kommer selv, mens andre hentes i bil. Børnene hentes hjemme, fra skole / børnehave eller i deres SFO.

Der tilbydes eftermiddagsmad ved ankomsten og almindelig kommen rolig ind i huset.

Ca 15-17.30

Lektielæsning og løbende aktiviteter i og uden for Børnehuset. Børnene kommer fra forskellige fritidsaktiviteter i dette tidsrum.

Ca 17.30 – 19.00 Aftensmad og herefter diverse aktiviteter, leg med mere. De børn der ikke hentes eller selv tager hjem, køres hjem af Børnehuset.