Foto af et foto af en pige foran en skole tavle

Målet for skolesamarbejdet er, at kontakten mellem Børnehuset og skolerne er en fuldstændig integreret del af vores børne- og familiearbejde.

Det forholder sig bl.a. sådan, at børnenes lærere og skoleledere kan trække på Børnehuset, hvis noget er ved at køre af sporet i skoleregi i forhold til et barn og dets familie.  Skolen kan her forvente et samarbejde/en sparring med Børnehuset, og i det hele taget en støtte i forhold til at få gjort noget ved de vanskeligheder, der måtte være. Det er et mål for samarbejdet med skolen at Børnehusets socialpædagogiske vinkel og anerkendende tilgang til barnet også kan bruges i skoleregi således at synet på barnet nuanceres.