Foto af en hånd der holder en glaskugle, med et hjerte indeni

Børnehuset Buen

Er et tilbud til børn fra alderen 4 år og deres familier, som i kortere eller længere tid har været i en svær situation, som påvirker hverdagen væsentligt. Det kan f.eks. være problemer med tristhed, træthed, manglende overskud, bekymringer for hinanden, konflikter i skolen, i børnehaven, eller på arbejdet.

Buen er et supplement til børnenes liv i familien, i skolen, skolefritidsordningen, og fritidsklubben. I Børnehuset tror vi på at alle medlemmer af en familie påvirker hinanden. Dvs. forældrenes problematikker påvirker børnene og omvendt.  Buen tilbyder derfor hele familien støtte og samarbejde om det, der gør det vanskeligt for familiens enkelte medlemmer. Fælles for alle familier i Børnehuset er, at de ønsker at forblive sammen. Vi arbejder derfor ud fra et fælles mål om en hverdag og et liv, der sikrer børnene en god barndom og udvikling og trivsel i familien. Børnehuset arbejder relations-baseret ud fra systemiske, anerkendende, empowerment funderede metoder og neuropsykologiske principper.

I Børnehuset Buen arbejder vi således socialpædagogisk med at opsætte bevidste handlinger og aktiviteter der hjælper forandringen på vej. Børnehuset Buen ligger centralt i Hillerød nær stationen på Buevej 1. Her kommer børnene og forældrene, men vores samarbejde kan også foregå i familiens hjem, fritidsaktivitet, skolen eller f. eks på en tur i skoven eller i Zoologisk have